Zelhem – Rotterdam – Wereld – Hele Alles

Trill; een werkbezoek aan Tilburg

Trill; een werkbezoek aan Tilburg 16-11-2006 22:58

Met de portefeuillehouders welzijn in de bus naar Tilburg om daar ervaringen op te snuiven met verzakelijking van het welzijnswerk: hoe formuleert de politiek zijn opdracht aan het welzijnswerk; hoe maakt een welzijnsinstelling vervolgens zijn offerte en is het welzijn ook nog van de Tilburgers zelf? Zoet en zuur worden met ons gedeeld. Zinvol, maar ook erg leuk om met de collega’s samen een werkbezoek af te leggen in laats van alleen.

wijkraad Tilburg 02.jpg wijkraad Tilburg 01.jpg wijkraad Tilburg 03.jpg wijkraad Tilburg 04.jpg wijkraad Tilburg 05.jpg
De aardigste mensen die we ontmoet hebben in Tilburg. De mannen van de wijkraden. Wel heel erg wit, heel erg boven de 18 en heel erg man.

Tilburg is een eigen traject gestart: Transformatie naar een Resultaatgerichte Informatie�voorziening Lokaal en Landelijk (TRILL). De essentie is via deze werkwijze welzijnswerk aantoonbaar meerwaarde moet leveren (in termen van behaald resultaat). Hierdoor neemt ook de kwaliteit van het welzijnswerk toe. 

�s Morgens gaf mevrouw L. Braks van de gemeente Tilburg een presentatie verzorgen.
* Een cyclus van actief in de wijk (van vraaganalyse tot uitvoering en terugkoppeling naar een nieuw Programma); 
* Concreet voorbeeld van betrokkenheid wijkbewoners in dit proces inclusief een vrij besteedbaar budget voor de wijkbewoners;
* Het TRILL (met resultatenboek, benchmark, kostprijzen en de doorontwikkeling richting WMO)
Afronding ochtendgedeelte door middel van een lunch met de gemeente Tilburg.

�s Middags:
* In wijkgebouw de Poorten deelden wijkbewonersorganisaties hun ervaringen mbt deze nieuwe werkwijze met ons
* In de hoofdvestiging van TWERN (welzijnsinstelling Tilburg) verzorgde de directeur (de heer J. Balveren) een presentatie. Onderdelen waren onder meer: de effecten van resultaatsgericht welzijnwerk voor de organisatie, de verbetering in de kwaliteit van welzijnswerk en de continu�teit van de organisatie mede in het licht van de WMO/aanbestedingstrajecten)