Zelhem – Rotterdam – Wereld – Hele Alles

Stem op mij!

 02-03-2010 22:46

Hallo!

Morgen 3 maart is het tijd om te stemmen voor de Deelgemeente Rotterdam Centrum en IK ben verkiesbaar!

Voor de komende vier jaar is het voor de deelgemeente Rotterdam Centrum nodig dat de VVD vertegenwoordigd is. Waarom de VVD?

1. De VVD staat voor de belangen van de bewoners
In het centrum van Rotterdam wordt veel gebouwd. Dat is goed voor de ontwikkeling van de stad, maar de belangen van de mensen die er al wonen worden daarbij nog al eens uit het oog verloren. De VVD Centrum wil een platform bieden voor bewoners om hun invloed te laten gelden.

2. De VVD staat voor ondernemers
Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer zij open zijn. Dit houdt de stad levendig, zo komt er een natuurlijke overgang tussen werktijden en uitgaanstijden.

3. De VVD staat voor welzijnswerk dat mensen leert op eigen benen te staan.
Welzijnswerk moet er voor zorgen dat vertrouwen krijgen om zichzelf te redden. Wie dat echt niet kan dient ondersteunt te worden. Met de instellingen maken wij goede afspraken over wat zij voor dat geld leveren.

4. De VVD staat voor genieten van evenementen.
Evenementen zijn goed voor de stad maar er moet ook worden gekeken naar de overlast voor bewoners. Er moet kritisch naar de hoeveelheid evenementen worden gekeken in het centrum. De VVD wil strengere eisen stellen aan het opruimen en opstellen van straten.

5. De VVD staat voor bereikbaarheid van het centrum
Bewoners moeten dicht bij huis kunnen parkeren op straat of in eigen parkeergarages. Bij woningen moet er voldoende ruimte zijn om fietsen te stallen.

Ik ben verkiesbaar, omdat de VVD voor mij dé partij is. De VVD kijkt naar gedrag in plaats van geloof, die kijkt naar je toekomst in plaats van je afkomst en die kijkt naar het individu in plaats van de groep.

Stem 3 maart voor de VVD, zowel voor de stad als voor de deelgemeente! (stemmen voor de deelgemeente kan alleen in de deelgemeente zelf. Vergeet niet je identiteitskaart en stempas mee te nemen naar het stembureau)

Stem 3 maart op mij, 
Deelgemeente Rotterdam Centrum, lijst 5, plaats 1, Marjolijn Masselink