Zelhem – Rotterdam – Wereld – Hele Alles

“Sociaal” beleid BenW treft de meest kwetsbaren

 04-07-2009 18:30

Aanstaande donderdag worden in de gemeenteraad de beleidskaders voor 2010 vastgesteld. Het college van BenW laat zich er hierbij op voorstaan vooral een sociaal beleid te presenteren. Het tegendeel is waar. Populaire pseudo-sociale hobby’s, van het college, moeten worden gefinancierd uit de welzijnsbegrotingen van de deelgemeenten. De sociaal zwaksten betalen zo de rekening.

Samen met collega Michel de Visser (VVD-portefeuillehouder Welzijn, deelgemeente Kralingen-Crooswijk) maak ik me ernstig zorgen over de bezuinigingsvoorstellen van het College van BenW. Niet vanwege het feit dat het bezuinigingen zijn. De crisis vaart niet stilletjes aan de deelgemeenten voorbij. Maar vanwege het ingrijpen op deelgemeentelijk beleidsterrein zonder inhoudelijk heldere politieke lijn, zonder doorrekenen van de consequenties en zonder afstemming waar deelgemeenten en gemeente beleidsterreinen delen en gezamenlijk programma’s uitvoeren.

Zo wil het college inzetten op gratis openbaar vervoer voor ouderen. Echter, gratis is in dit geval niet gratis. Om de kosten ervan te dekken zal per deelgemeente bijvoorbeeld het ouderenwerk moeten worden afgeschaft. Kralingers op leeftijd kunnen hun auto dan laten staan om gratis in de tram te stappen, terwijl tegelijkertijd ouderen in een sociaal isolement verder verpieteren.
Het jongerenjaar moet nog met een aantal maanden worden verlengd. Vriend en vijand is het erover eens dat het een flop is. Om het debacle een paar maanden te kunnen verlengen, zal er per deelgemeente al snel één tot anderhalve jongerenwerker wegbezuinigd moeten worden.
Tot slot die prachtige VN-Armoedeconferentie. Om een dagje internationaal praten over armoede te kunnen financieren, moeten er per deelgemeente ongeveer twee maatschappelijk werkers verdwijnen, die anders een jaar lang ondersteuning hadden kunnen bieden aan de allerarmsten in onze stad.
De term “sociaal” krijgt inmiddels door dit college van BenW een hele nieuwe invulling. Het college maakt beleidskeuzes waar deelgemeenten in de uitvoering voor moeten boeten en waar uiteindelijk de meest kwetsbaren de schade van ondervinden. Donderdag mag de gemeenteraad zich hierover uitspreken. Bij deze roepen wij in elk geval alle jongeren met problemen, ouderen in isolement en andere bewoners die elke dag knokken voor hun bestaan op, om vooral aan wethouder Kriens te denken als zij aan het praten is over armoede op die dure VN-Armoedeconferentie!