Zelhem – Rotterdam – Wereld – Hele Alles

Pierre Bayle is te gast

19-12-2008 16:05

pierre%20bayle.jpg

Het Centrum Beeldende Kunst kwam vandaag voorrijden met Pierre Bayle op de achterbank.

Pierre Bayle was een Frans theoloog en wijsgeer die vooral bekend verwierf vanwege zijn Dictionnaire historique et critique uit 1697. In 1681 vluchtte hij naar Nederland en werd hoogleraar aan de Illustere School van Rotterdam. Ook richtte hij het populair-wetenschappelijke tijdschrift Nouvelles de la Republique des Lettres (1684-1687). 
Bayle pleitte voor religieuze tolerantie en voor een strikte scheiding tussen geloof en wetenschap. In 1693 werd hij ontslagen door toedoen van de fanatieke calvinist Pierre Jurieu. Bayle geldt als één van de belangrijkste voorlopers van de Verlichting.

http://www.pierrebayle.nl/