Zelhem – Rotterdam – Wereld – Hele Alles

Persoonsgebonden budget zorg; een rugzakje waar misbruik van wordt gemaakt

26-03-2008 09:30

Iedereen die zorg nodig heeft kan er voor kiezen om zelf zijn zorgbudget te beheren en in te zetten voor zelf gekozen zorg en hulpverlening. Dat rugzakje met geld is het persoonsgebonden budget dat hoort bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Organisaties bieden hun hulp aan bij beheer en bemiddeling. Niet al die instanties doen dat met zuivere bedoelingen. Van steeds meer kanten komen verhalen van mensen die zijn opgelicht door malafide bemiddelingsbureau’s. Opbouwwerker Osman Dogan en gemeenteraadslid Marianne van den Anker organiseerden op donderdag 20 maart een avond voor Turkse ouderen om voorlichting te geven over het persoonsgebonden budget en om te inventariseren wat de ervaringen zijn met bemiddelingsbureaus.

Ondertussen zit justitie ook niet stil:: Rotterdam, 25 maart 2008: Op last van de officier van justitie zijn dinsdagmorgen in Rotterdam, Schiedam, Amsterdam en Eindhoven doorzoekingen verricht in vier kantoren en vijf woonhuizen van bestuurders van een thuiszorginstelling. De doorzoekingen vonden plaats in het kader van een onderzoek naar fraude met persoonsgebonden budgetten en zorg in natura. Er zijn vier mannen, bestuurders van aan de instelling verbonden BV’s, aangehouden. Zij worden verdacht van valsheid in geschrifte, verduistering, witwassen en deelneming aan een criminele organisatie. De vier komen uit Schiedam en Rotterdam en zijn 31, 33, 34 en 50 jaar oud. Een uitkering voor een persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura (ZIN) vindt plaats vanuit de zogenoemde AWBZ-gelden. De betrokken instelling Uenzo, en daar aan verbonden BV’s, richtte zich tot mensen die vaak de Nederlandse taal of regels onvoldoende machtig waren. De rechtspersoon regelde zoals het er nu naar uit lijkt te zien alles: van aanvraag tot uitkering. De verdachten of de verdachte rechtspersoon traden daarbij op als gemachtigde van de zorgbehoevenden. Uit het verdere onderzoek moet blijken of de cliënten wisten op hoe veel zorg zij recht hadden. De cliënten hadden waarschijnlijk geen idee dat het verschil tussen aanvraag en uitkering mogelijk door de verdachten werd ,,afgeroomd”. Hoe hoog dit bedrag is, is nog niet duidelijk, maar het zou in de miljoenen euro’s kunnen lopen. Het onderzoek kwam aan het rollen door meldingen van het meldpunt ongebruikelijke transacties (MOT). Het is uitgevoerd door de Regionale Recherche Dienst van de politie Rotterdam-Rijnmond en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Aan de doorzoekingen deden 115 opsporingsambtenaren mee. Voor de cliënten van de instelling is een oplossing geregeld. Het onderzoek wordt voortgezet.

Thuiszorgbestuurders vast voor miljoenenoplichting(Novum) – Vier bestuurders van een thuiszorginstelling zijn dinsdag aangehouden op verdenking van verduistering, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Naast de aanhoudingen zijn ook vier kantoren en vijf woonhuizen doorzocht, laat het Openbaar Ministerie weten. Thuiszorginstelling Uenzo richt zich vooral tot mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. De aangehouden mannen van 31, 33, 34 en 50 jaar bestuurden aan Uenzo verbonden bv’s. De verdachten, woonachtig in Schiedam en Rotterdam, fraudeerden met het persoonsgebonden budget en de zogeheten zorg-in-natura-regeling, stelt het OM. Uitkering voor deze regelingen vindt plaats vanuit AWBZ-gelden. Omdat patiënten geen idee hadden over het verschil tussen hun aanvraag en de uitkering hebben de heren volgens het OM ‘afgeroomd’. De verdachten hebben mogelijk voor miljoenen euro’s opgelicht. Uenzo is een thuiszorginstelling met een islamitische grondslag die zich in het bijzonder richt op hulpbehoevenden met een islamitische achtergrond.