Zelhem – Rotterdam – Wereld – Hele Alles

Marjolijn Masselink unaniem gekozen tot lijsttrekker

 14-10-2009 21:22

Persbericht
De leden van de VVD Rotterdam Centrum hebben Marjolijn Masselink unaniem gekozen tot
lijsttrekker bij de Centrumraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Dat gebeurde op de Algemene
Ledenvergadering van 14 oktober 2009.
Het is de tweede keer dat Masselink de lijst aanvoert. In 2006 leidde dat tot twee zetels. Masselink
zelf was de afgelopen periode als dagelijks bestuurder verantwoordelijk voor de portefeuille Welzijn,
een gebied dat volgens Masselink ook in de komende campagne weer centraal zal staan: “We
hebben veel bereikt, zoals betere en efficiëntere organisatie van het opbouwwerk. Hetzelfde zullen
we deze periode nog bereiken met het sociaal cultureel werk, dat per 1 januari opnieuw wordt
aanbesteed. Goed voor het centrum en vooral typisch VVD: een overheid die alleen doet wat ze
moet doen, maar dat dan wel op de optimale wijze uitvoert.”