Zelhem – Rotterdam – Wereld – Hele Alles

Kwaliteitsverbetering jongerenwerk door aanbesteding

 18-02-2008 20:35

Het Centrum ten opzichte van andere deelgemeenten een uitzonderlijke positie. Grote groepen jongeren uit andere deelgemeenten (en gemeenten) trekken met name ’s avonds en in het weekend naar de binnenstad. Dit is een gebeurtenis die de Centrumraad niet kan en wil tegengaan. Ook jongeren houden van de binnenstad. Zolang niemand er last van heeft is dit niet erg, maar zodra er overlast wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld op de vrijdagavond, voor winkelend publiek en de ondernemers, dan moet de Centrumraad voor een aanpak zorgen. Het jongerenwerk in het centrum moet daarom ook bijzonder zijn op beide groepen ingesteld zijn.

MMS%2002.jpg

 

In het Centrum van Rotterdam wonen 2.400 jongeren zijn tussen de 12 en 23 jaar oud. Uitgesplitst naar de wijken wonen de meeste jongeren tussen de 12 en 23 jaar in de wijk Stadsdriehoek/ CS Kwartier (954), gevolgd door het Oude Westen (785) en dan de wijk Cool (589). Gelukkig gaat het met een meerderheid van de jongeren goed en veroorzaakt slechts een klein deel problemen. Het jongerenwerk is er voor alle jongeren. Het jongerenwerk moet bevorderen dat jongeren zich ontwikkelen tot gezonde volwassenen door hen kansen te bieden en door grenzen en regels te stellen en te handhaven.

Waarom verandering
De Centrumraad is net als de gemeente Rotterdam niet tevreden over de kwaliteit van het jongerenwerk. De openingstijden zijn lang niet altijd afgestemd op de jongeren. Dat betekent: na schooltijd, ’s avonds en in het weekend en tijdens de vakanties. Niet alle jongeren die bereikt moeten worden komen ook werkelijk onder de hoede van het jongerenwerk. Resultaat is dat er overlast wordt veroorzaakt op straat en jongeren geen kans geboden wordt op zinvolle vrijetijdsbesteding. Maar al te vaak bestaat het programma uit een aanbod bedacht door het jongerenwerk en is het niet samengesteld na overleg met de doelgroep zelf.
De Centrumraad wil niet met de beschuldigende, verwijtende vinger wijzen naar het jongerenwerk, maar vooral de hand in eigen boezem steken. Door de goede vraag te stellen aan het jongerenwerk, door de goede opdracht te formuleren kan het jongerenwerk het goede antwoord geven. Het stellen van de goede vraag is de kunst die de Centrumraad nu ontwikkelt.

chica%2001.jpg

Wat is aanbesteding
Als er een opdracht wordt aanbesteed betekent dat dat er meerdere partijen een bod mogen doen om die opdracht te verwerven. Wat de vraag van de Centrumraad is is, net als in de bouwwereld, terug te lezen in het bestek. In het bestek staat duidelijk geschreven welke prestaties geleverd moeten worden en welk geldbedrag daar tegenover staat. De organisaties die nu het jongerenwerk leveren in het Centrum zullen een bod doen, maar mogelijke ook instellingen uit een andere Rotterdamse deelgemeente of uit een andere stad.

Wat merken de jongeren er zelf van deze verandering? 
Een jongerencentrum moet juist ’s avonds, in de weekends en gedurende vakanties open zijn voor jongeren, dat klinkt heel vanzelfsprekend, maar toch is dat nu niet altijd het geval. Het jongerenwerk is er voor alle jongeren in het centrum en jongerenwerkers moeten rekening houden met de wensen van de jongeren. Van de jongeren wordt een actieve houding verwacht bij het organiseren van de activiteiten.
De jongerenwerkers zullen ook wat strenger zijn. Een jongerenwerker is geen politieagent, maar ook geen jongere. Hij zorgt dat de spelregels binnen en op straat nageleefd worden.

jongeren%2001.jpg