Zelhem – Rotterdam – Wereld – Hele Alles

Je bent actief in de politiek en je wilt wat

Je bent actief in de politiek en je wilt wat. 27-10-2006 12:01

Je bent actief in de politiek en je wilt wat. Dus volg je een topkadertraining. Twee zaterdagen en twee weekends in de weer met discussie- en debattechniek, het aanscherpen van liberale ideeen en het houden van presentaties.
Vanmiddag reis ik af naar Wolfheze en voor de presentatie van morgen, die beoordeeld wordt door onder andere Frank de Grave en Paul de Krom. 
Nu eisen mijn zenuwen hun rol op en vraag ik mij af waarom ik niet gewoon een vak geleerd heb. Wordt vervolgd.

Voor morgen heb ik de volgende presentatie voorbereid op de vraag: welk beleid kun je formuleren zodat de VVD weer geassocieerd wordt met het milieu.

De mens is op aarde om van de natuur te genieten

Het is een gemiste kans voor de VVD om natuur en milieu alleen maar te benaderen als probleemgebied vol pijnpunten. Overlastgevend zwerfafval, schaarste aan fossiele brandstoffen en rem op de wens van een mens om te gaan en staan waar hij dat wil en wanneer hij dat wil.

De wereld ging bijna ten onder. Een angstaanjagend gat in de ozonlaag. Vissen vol met kwik en tomaten met lood uit eigen achtertuin. Gelukkig wil de mens niets liever dan overleven en dat stimuleert de creativiteit. Het water is schoner geworden, we kunnen weer zwemmen in de Maas. Roetfilters droegen bij aan een schonere lucht. Nieuwe technieken om de bodem te reinigen zorgden voor een schonere grond onder onze voeten. De oplossing voor het opbergen van kernafval nadert de acceptatiegrens en straks kunnen we weer genieten van onze bewegingsvrijheid in plaats van te moeten beknibbelen op elke kilometer.

De tijd om te gaan genieten van wat er groeit en bloeit is aangebroken. Het moment is rijp om de wereld te laten zien dat er ook warmte en liefde voor natuur en milieu huist in een liberaal hart.

� De VVD moet de natuur in Nederland versterken.
� De VVD vindt dat kinderen moeten weten dat melk van een koe komt. 
� De VVD moet zoeken naar combinaties van gebruik van onze schaarse ruimte

1. De VVD moet de natuur in Nederland versterken. Een aantrekkelijk landschap, biodiversiteit en, mooie natuurgebieden dragen bij aan de kwaliteit van ons leven. Waar het de heel bijzondere natuur betreft moeten we een beroep doen op professionele natuurorganisaties. Zij moeten zorgen dat ons laagveen en ons hoogveen en onze heide en vennen goed onderhouden worden. De boeren kunnen hun steentje bijdragen door hun kennis van de natuur in te zetten voor goed beheer van natuur, landschap en platteland. Het Nederlands Bureau voor Toerisme promoot het ontdekken van het platteland. Door het agrarisch natuurbeheer is de variatie terug gekeerd in het boerenlandschap. De spectaculaire toename van he aantal kerkuilen illustreert de verbetering van het boerenlandschap.

2. De VVD vindt dat kinderen moeten weten dat melk van een koe komt. Goed natuuronderwijs zorgt dat kinderen in aanraking komen met de natuur en alles wat daarin leeft. In de educatieve tuin aan de Lieven de Keyweg in Rotterdam-Alexanderpolder kiezen de kinderen voor een thematuin; bijvoorbeeld de frietjestuin. De start is het poten van de aardappels en de afronding bestaat uit zelfgebakken frietjes met zelfgemaakte ketchup.

3. Omdat in Nederland de vierkante meters ruimte schaars zijn moet de VVD kijken naar combinaties van het gebruik van die meters. Ook op de Veluwe, niet zo ver hier vandaan is de bovenloop van de Hierdensche beek ontwikkeld tot een combinatie van moerassig grasland en broekbos en berging van water. De wateroverlast is opgelost en het natuurgebied kreeg een hogere kwaliteit. 
Soms zit een liberaal graag in een mercedes, 
met een dikke sigaar in zijn mond 
en een parelketting om zijn hals, 
op een met olie doordrenkte lap asfalt 
met een snelheid van 145 kilometer per uur.

Maar boven alles wil een liberaal genieten van het leven 
En de natuur draagt bij aan de kwaliteit van het leven
Voor die kwaliteit moeten wij iets over hebben, daar moeten we in willen investeren.
Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen.
Een hogere kwaliteit van leven
Betekent een grotere aantrekkelijkheid voor ondernemers om zich hier te vestigen
En een grotere verleiding voor toeristen om op bezoek te komen.

Mens, nu je toch op aarde bent; geniet ervan!