Zelhem – Rotterdam – Wereld – Hele Alles

In debat bij de Marokkaanse Vereniging

In debat bij de Marokkaanse Vereniging 14-02-2006 23:37

De VVD is er van overtuigd dat een stad waar bewoners prettig wonen een stad is waar ondernemers zich graag vestigen en waar bezoekers graag te gast zijn.
Die stad is mooi, schoon en verzorgd. Het is er veilig. Er is voldoende ruimte voor ondernemers. Goed onderwijs geeft jongeren de kans volwaardig mee te draaien in de maatschappij.

De VVD gelooft in de kracht van ieder individueel mens; de VVD vindt dat ieder mens zelf verantwoordelijk is voor z�n eigen doen en laten. Een politicus die gelooft dat ieder individu er een is moet iedere burger serieus nemen en recht in de ogen kijken, in voor- en tegenspoed. Wij vragen veel van de burger en daarbij hoort een open en een houding vol verwachting.
Als iemand het in de maatschappij niet op eigen kracht redt, wil de VVD dat er goede zorg klaar staat. De VVD houdt meer van de trampoline waarop iemand kan opveren en hoog kan springen dan van een vangnet waarin iemand verstrikt raakt. Zelfredzaamheid staat altijd voorop.
De VVD wil dat ieder mens vrij is om te doen en te denken wat hij zelf wil zonder daarbij de grenzen van de vrijheid van een ander over te gaan. Als iemand je genadeloos op het hart trapt kan de rechter soms ingrijpen. Dat kan als het gaat om het oproepen tot geweld of het beschadigen van iemand persoonlijk. Dan blijft er nog een heel terrein over waar het misschien wel pijn doet, maar waar de rechter en de wet niets te vertellen hebben. Dan blijft er niets anders over dan naar elkaar te luisteren en te proberen de ander te verstaan. De VVD denkt dat wederzijdse verdraagzaamheid leidt naar een harmonieuze samenleving.
marjolijnschetstafel02.jpg
Politici met elkaar aan tafel, een snelle schets van mijn broer Leendert.

www.illurama.nl