Zelhem – Rotterdam – Wereld – Hele Alles

Iftar in het Oude Westen

Iftar in het Oude Westen 20-10-2006 15:45

De Ramadan is behoorlijk ingeburgerd. Er is geen Rotterdammer niet door heeft dat we nu in de maand Ramadan zitten. Veel Rotterdammers hebben de afgelopen weken de Iftarmaaltijd met elkaar gedeeld, zoals wij dat ook vanavond doen.

islam_gele_cirkel.jpg

De betekenis die deze maand voor mij heeft is een keur aan kansen om met elkaar in gesprek te gaan. Met elkaar aan tafel gaan om de maaltijd te delen is een van de beste momenten om met elkaar in gesprek te gaan.
Omdat de Ramadan inmiddels thuis hoort in onze samenleving durf ik er ook iets over te zeggen. 
Ramadan lijkt mij naast alle andere betekenissen ook een goede oefening in geduld en verdraagzaamheid. Geduld tot de zon weer onder gaat, verdraagzaamheid van een lichaam dat 11 uur lang vraagt om een broodje merquez en een glas melk, maar dat niet krijgt.

Graag lees ik u twee verzen voor uit de Koran
Hoofdstuk 49 vers 13 vertelt ons:
�O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen�
Hoofdstuk 41 vers 34 vertelt ons:
�Het goede en het kwade zijn niet gelijk. Daarom weerstaat het kwade door hetgeen best is. Dan ziet, degene met wie gij vijandschap hebt, hij zal uw boezemvriend worden�

Verdraagzaamheid is een goed gereedschap om mee door het leven te gaan. Verdraagzaamheid helpt je te leven te midden van mensen die andere keuzen maken dan jij. Verdraagzaamheid gaat niet over wat beter is een broodje kaas en couscous. Stijl of gestraightened haar. Het gaat niet over dingen die je leuk vindt. Verdraagzaamheid heb je pas nodig bij de moeilijke verschillen. Als iemand je genadeloos op het hart trapt kan de rechter soms ingrijpen. Dat kan als het gaat om het oproepen tot geweld of het beschadigen van iemand persoonlijk. Maar er blijft daarnaast nog een heel terrein over waar het misschien wel pijn doet, maar waar de rechter en de wet niets te vertellen hebben. Dan blijft er niets anders over dan naar elkaar te luisteren en te proberen de ander te verstaan. Ik denk dat wederzijdse verdraagzaamheid leidt naar een harmonieuze samenleving waarin alle Oude Westenaren hun plek hebben.

Voor de laatste dagen van de vastenmaand wens ik u nog een Ramadan Mubarak
En voor straks: Bismillah