Zelhem – Rotterdam – Wereld – Hele Alles

De vlag kan uit!

De vlag kan uit! 05-04-2006 22:14

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit � 
van een jongen, 
onbewust van eigen blijheid�
Uit �Mei� van Herman Gorter: http://users.pandora.be/gaston.d.haese/gorter.html

En dat in april!

Na onderhandelingen met en zonder lunch
In hotellobby en in souterrain
Aan tafel en aan de telefoon
Met hartkloppingen en schaterlach
Is de coalitie van de Centrumraad in Rotterdam een feit
De bestuurders zullen op maandag 10 april om 19:30 uur in het Stadhuis kamer 7 ge�nstalleerd worden.

PERSBERICHT

Leefbaar Rotterdam, VVD en CDA
vormen coalitie in het Centrum

De coalitie onderhandelingen voor de centrumraad zijn afgerond. Na 3 weken onderhandelen hebben Leefbaar Rotterdam, VVD en CDA een akkoord bereikt. Op maandag 10 april zullen de bestuurders worden voorgesteld aan de raad. Voorgedragen zullen worden John Struijlaard (Leefbaar Rotterdam) als voorzitter en Marjolijn Masselink (VVD) en Joep Janssens (CDA) als bestuurders. In het dagelijks leven zijn de bestuurders respectievelijk manager in het Rotterdamse bedrijfsleven, ondernemer in het centrum van de stad en jurist. Het nieuwe Dagelijks Bestuur vormt politiek een mix van vernieuwing en ervaring met de problematiek in het centrum. Belangrijke overeenkomsten die de coalitie hebben doen slagen waren haar gezamenlijke visie op welzijnsbeleid, zichtbaarheid van de Centrumraad voor de bewoners en daadkrachtige bestuurscultuur.

Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met Gerard Landman 010-4367092, woordvoerder voor de coalitie.