Zelhem – Rotterdam – Wereld – Hele Alles

De toekomst van Odeon

De toekomst van Odeon 14-09-2006 21:00

Het uitgangspunt voor de gedachtenvorming rond Odeon is: 
De vraag en behoefte aan accommodatie.
En niet een ander Odeon
Dat betekent dat de Centrumraad kijkt naar de behoefte aan accommodatie in het Centrum in het algemeen en in het Oude Westen in het bijzonder. De Centrumraad kijkt welke accommodatie er is, waar eventuele combinaties van activiteiten mogelijk zijn en welke activiteiten dakloos zijn. Dan volgt een afweging van wat de Centrumraad onderdak wil en bieden.
De Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting is aan het werk aan de fysieke structuur rond het station. Dat betekent dat de stenen, de huizen en de straten aan de beurt zijn. Nu het Centraal Station fiks onder handen wordt genomen is er ook aandacht voor de omgeving van het station. De omliggende wijken en het Kruisplein staan volop in de aandacht, dus ook het Oude Westen, dus ook Odeon
Wat betreft tijd moet je rekenen op een jaar of drie voor er werkelijk mannen in overalls rondlopen met een kruiwagen. Het traject duurt lang. Onderzoeksrapporten, voorstudies en wijkvisies passeerden de revue en er werden reken-oefeningen gedaan. Wetend dat deze trajecten taai zijn kan ik toch zeggen dat het Dagelijks Bestuur van de Centrumraad niet houdt van stil zitten en afwachten. Wij blijven met bewoners in gesprek om iedereen zo goed mogelijk te informeren over vorderingen en veranderingen.