Zelhem – Rotterdam – Wereld – Hele Alles

De kop is er af, het eerste ei is gelegd

De kop is er af, het eerste ei is gelegd. 10-10-2006 08:58

In de Centrumraad van maandagavond 9 oktober 2006 is de concept-Kadernota Welzijn Centrum 2006-2010 besproken – en unaniem aangenomen!
klik hier voor de nota

De discussie was positief en constructief. Met de bijdragen, vragen en kritiek van de leden van de Centrumraad wordt dit deze nota een goede leidraad voor de komende vier jaar. De visie om de WMO wordt uitgebreid en de regierol van de Centrumraad nader omschreven. In de zomer van 2007 komt er een conferentie voor de Centrumraad en de instellingen over de behoefte in het Centrum aan zorg en welzijn. Emancipatie, intergratie en participatie krijgen meer aandacht. In de begroting die op 27 november op de agenda staat worden de beleidskeuzen omgezet in bedragen.