Zelhem – Rotterdam – Wereld – Hele Alles

Centrumraad zet zich in voor Jacobustuin

Centrumraad zet zich in voor Jacobustuin 01-04-2007 16:49

De Jacobustuin ligt aan de Jacobusstraat in de wijk Cool. De buurtbewoners zijn erg blij met de tuin, zeker nu het weer lente wordt en de tuin volop in bloei komt te staan. De afgelopen week is er in de buurt veel onrust ontstaan over het voortbestaan van de tuin. Dit werd veroorzaakt door het feit dat er een einde komt aan de aanstelling van de tuinbeheerder. Zijn functie is een ID-baan en vanuit de stad is besloten om de subsidie hiervoor stop te zetten. Personen die werken in een ID-baan worden gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen en om aan de slag te gaan in een reguliere functie. De consequentie van het afscheid �het eventuele sluiten van de tuin- is onlangs de Centrumraad ter ore gekomen. De Centrumraad betreurt deze ontwikkeling. De Centrumraad kan de tuinman geen reguliere baan aanbieden. Wat de Centrumraad w�l kan, is de knelpunten rondom alle ID-functies in kaart brengen, bekijken waar essenti�le functies dreigen weg te vallen en daar actie op ondernemen. Ik wil wat de Jacobustuin betreft, in overleg met de buurt en het Woning Bedrijf Rotterdam bekijken of het mogelijk is het beheer op een andere manier te regelen. De Centrumraad vindt het van het grootste belang dat de tuin open blijft en zal er alles aan doen om dit voor elkaar te krijgen.

Jacobustuin 01.jpg Jacobustuin 02.jpg Jacobustuin 03.jpg Jacobustuin 04.jpg Jacobustuin 05.jpg Jacobustuin 06.jpg