Zelhem – Rotterdam – Wereld – Hele Alles

Bouwstenen voor een betrokken jeugdbeleid

Bouwstenen voor een betrokken jeugdbeleid 29-04-2007 22:06

Met deze WRR-verkenning wil de raad aanknopingspunten bieden voor de ontwikkeling van een effectief jeugdbeleid. 321 pagina’s wijze woorden voor de regering, ik ben benieuwd!

publicatie Bouwstenen voor een betrokken jeugdbeleid79