• Mopti aan de oever van de Niger
  • Amsterdam Roest
  • een van de 1.000 mooie huisjes in Siberie
  • hortensia in de herfst

Afscheid van Annet ten Kortenaar

Afscheid van Annet ten Kortenaar 14-02-2007 22:51

Lieve Annet,

Jaap Fisscher zong het al
Het was niet uit liefde 
Het was om het geld

Annet.jpg

De directeur van een grote welzijnsinstelling in het centrum en de portefeuillehouder welzijn hebben iets met elkaar. Een verhouding. Een relatie. Een relatie waar hard aan gewerkt wordt. Waarin gesproken wordt over wantrouwen en het opbouwen van vertrouwen, over openheid en over duidelijkheid, over prestaties en over het meten der dingen. En zonder de hulp van een relatietherapeut bouwen ze aan hun relatie. Om te groeien van subsidiegever en subsidieontvanger naar een relatie van opdrachtgever en opdrachtnemer. Hun liefde betreft niet elkaar maar de bewoners van het centrum van de stad. En dat geeft toch een band.

Je zat afgelopen vrijdag een paar stoelen verder
Op dezelfde rij als ik
In Odeon
Waarschijnlijk net als ik
Verrast, ontroert, trots
Op het Talent in de Tent 
Het talent uit het centrum van Rotterdam
Dat aan kwam stormen
Op de vraag van de presentator aan de jonge rapper en breakdancer met het witte truitje wat hij nou eigenlijk geleerd had 
Kwam het antwoord 
Dat ik hier kan staan

Hiermee verwoordde het jongetje een van de belangrijkste bestaansredenen van het sociaal cultureel werk: mensen de kracht van hun eigen benen laten ontdekken

Of zoals het op de website staat: Stichting Wenk stelt zich ten doel de zeer gevarieerde bevolking van het centrum van Rotterdam (van jong tot oud) te stimuleren tot het ontwikkelen van eigen mogelijkheden en het benutten van kansen en talenten.

Afgelopen maandag in de vergadering van de Centrumraad keek een van de raadsleden eerst behoedzaam om zich heen voordat het voorstel gedaan kon worden. Nee, gelukkig geen Wenker in de zaal. Dat raadslid. Hans van Z. stelde voor om als blijk van grote waardering voor jou niet allemaal aan te komen zetten met bloemen, wijn en bonbons, maar om met raad en dagelijks bestuur een gezamenlijk cadeau te geven. We discussieerden maandag lang en over alles dat langs kwam, behalve over dit voorstel. Ik wil je dit cadeau dan ook aanbieden namens de hele Centrumraad. 

Onderzoek naar de criminaliteit van Antilliaanse Rotterdammers

Onderzoek naar de criminaliteit van Antilliaanse Rotterdammers 04-02-2007 22:50

Lees het rapport "Verslaafd aan een flitsende levensstijl; criminaliteit van Antilliaanse Rotterdammers" van onderzoekers Marion van San, Jan de Boom en Anton van Wijk.

Trill; een werkbezoek aan Tilburg

Trill; een werkbezoek aan Tilburg 16-11-2006 22:58

Met de portefeuillehouders welzijn in de bus naar Tilburg om daar ervaringen op te snuiven met verzakelijking van het welzijnswerk: hoe formuleert de politiek zijn opdracht aan het welzijnswerk; hoe maakt een welzijnsinstelling vervolgens zijn offerte en is het welzijn ook nog van de Tilburgers zelf? Zoet en zuur worden met ons gedeeld. Zinvol, maar ook erg leuk om met de collega's samen een werkbezoek af te leggen in laats van alleen.

wijkraad Tilburg 02.jpg wijkraad Tilburg 01.jpg wijkraad Tilburg 03.jpg wijkraad Tilburg 04.jpg wijkraad Tilburg 05.jpg
De aardigste mensen die we ontmoet hebben in Tilburg. De mannen van de wijkraden. Wel heel erg wit, heel erg boven de 18 en heel erg man.

Tilburg is een eigen traject gestart: Transformatie naar een Resultaatgerichte Informatie�voorziening Lokaal en Landelijk (TRILL). De essentie is via deze werkwijze welzijnswerk aantoonbaar meerwaarde moet leveren (in termen van behaald resultaat). Hierdoor neemt ook de kwaliteit van het welzijnswerk toe. 

�s Morgens gaf mevrouw L. Braks van de gemeente Tilburg een presentatie verzorgen.
* Een cyclus van actief in de wijk (van vraaganalyse tot uitvoering en terugkoppeling naar een nieuw Programma); 
* Concreet voorbeeld van betrokkenheid wijkbewoners in dit proces inclusief een vrij besteedbaar budget voor de wijkbewoners;
* Het TRILL (met resultatenboek, benchmark, kostprijzen en de doorontwikkeling richting WMO)
Afronding ochtendgedeelte door middel van een lunch met de gemeente Tilburg.

�s Middags:
* In wijkgebouw de Poorten deelden wijkbewonersorganisaties hun ervaringen mbt deze nieuwe werkwijze met ons
* In de hoofdvestiging van TWERN (welzijnsinstelling Tilburg) verzorgde de directeur (de heer J. Balveren) een presentatie. Onderdelen waren onder meer: de effecten van resultaatsgericht welzijnwerk voor de organisatie, de verbetering in de kwaliteit van welzijnswerk en de continu�teit van de organisatie mede in het licht van de WMO/aanbestedingstrajecten)

Chica Radio

Chica Radio 12-11-2006 21:28

Chica's Selaika en Eva verzorgen samen met DJ Natasja de uitzending van zondag 12 november 2006. Het thema is "Looks or Brains", buitenkant of binnenkant, uiterlijk of herseninhoud. 
Luister naar Chica Radio

chica 09.jpg chica 08.jpg chica 07.jpg chica 04.jpg chica 05.jpg chica 03.jpg chica 01.jpg

Mark Rutte in Het Land van Waas

Mark Rutte in Het Land van Waas 06-11-2006 23:05

Waarom kies ik voor de VVD?

mark rutte.jpg mark rutte 02.jpg

Hierom bijvoorbeeld:

Durfkapitaal aan de keukentafel
Je buurmeisje heeft een goed idee, bijvoorbeeld het opzetten van een nagelstudio. Het eerste begin is dan vaak de grootste stap. Zij heeft 4000
euro nodig, maar omdat ze geen vast inkomen heeft komt de bank
niet over de brug. Als jij na haar enthousiaste uiteenzettingen besluit
die 4000 euro te investeren, neem je een groot risico. Precies de reden
dat de bank er niet aan begint. Dat risico moet dus flink worden
beloond, want al die startende buurmeisjes en -jongens zijn de
motor van de banengroei. Daarom hoeft de risicodrager de eerste drie
jaar geen belasting te betalen over het ingelegde vermogen en moeten
de verliezen verrekenbaar zijn.

Emancipatie en Suikerfeest

Emancipatie en Suikerfeest 01-11-2006 11:12

De Vrouweninloop viert Suikerfeest. Om 10:00 uur 's morgens wordt er in De Gaffel al hartverwarmend en met veel heupen gedanst. Er staat een enorme tafel vol hapjes. De portefeuillehouder mag een poging wagen een serieuze bijdrage te leveren.

vrouwen-inloop 01.jpg vrouwen-inloop 02.jpg
Een toneelstukje laat zien hoe het verplicht Nederlands leren neerdaalt in een huiskamer.

Ter voorbereiding:
Wat zegt de Wikipedia ervan:
Emancipatie is het streven naar gelijkgerechtigdheid, zelfstandigheid, eerlijker maatschappelijke verhoudingen. Ook wordt wel bedoeld de formele toekenning van gelijke rechten, gelijkstelling voor de wet. De term wordt dikwijls gebruikt als specifiek vrouwenemancipatie wordt bedoeld

En wat zegt Marieke van City Safari ervan: Emancipatie is duur, alles voor jezelf betalen; je eigen geld verdienen; voor jezelf zorgen; persoonlijke vrijheid in een relatie. Emancipatie is niet je okselhaar laten groeien en je bh verbranden.

Floortje van City Safari zegt: Je kunt het zelf rooien, je hebt niet overal een vent voor nodig. Evenveel betaald krijgen als een man, even snel een baan krijgen als een man, dezelfde kansen krijgen als een man heeft. De oma van Floortje zei altijd, opa is het hoofd en ik ben het nekje. Als het nekje draait, draait het hoofdje mee. Jezelf ontwikkelen. Ge�mancipeerd zijn is zeker zijn van jezelf. Niet lui zijn.

En Latifa van City Safari voegt toe: Je bent niet ge�mancipeerd als je hulp moet inschakelen. Je moet jezelf kunnen redden.

Voor mij begint emancipatie bij het vermogen en de mogelijkheid om zelf te kiezen hoe je leven eruit ziet.

Republieksfeest en Suikerfeest

Republieksfeest en Suikerfeest 28-10-2006 11:23

Zaterdag 28 oktober: het einde van de seculiere samenleving?
Suikerfeest en Republieksfeest, Ramadan en Ataturk hand in hand?
Is het waar dat we zijn aangeland in de post-seculiere samenleving, zoals Ertugrul Gokcekuyu beweert?

republieksfeest 01.jpg republieksfeest 02.jpg

De Turkse consul zit naast me en wil graag weten hoe de camera-functie van mijn telefoon werkt. Op mijn vraag of de seculariteit niet meer hoog in het Turkse vaandel staat zegt hij ongemakkelijk dat dit feest van het volk is.
Ik dans met de vrouwen en meisjes op Turkse muziek. 
Nebahat Albayrak, de nummer 2 op de landelijke lijst van de Partij van de Arbeid zingt het Turkse volkslied uit volle borst mee. Centrumraadslid Hacim Kilinc zit tegenover mij en laat het volkslied zwijgend over zich heen komen. We delen medailles uit aan de kinderen van de taalles op zondagochtend. Ik prijs de kinderen omdat ze elke zondag hun ouders meenemen naar de cursus ouderparticipatie. Dan komen de gedichten van de kinderen. Ik versta alleen de woorden democratie en Ataturk. 
Met zeer gemengde gevoelens verlaat ik Odeon. Reisde ik even af naar klein Turkije, waar de rode vlag met de halve maan en de ster wappert en Ataturk de scepter zwaait, of was ik gewoon in het Oude Westen met een grote groep blije buurtbewoners.

Je bent actief in de politiek en je wilt wat

Je bent actief in de politiek en je wilt wat. 27-10-2006 12:01

Je bent actief in de politiek en je wilt wat. Dus volg je een topkadertraining. Twee zaterdagen en twee weekends in de weer met discussie- en debattechniek, het aanscherpen van liberale ideeen en het houden van presentaties.
Vanmiddag reis ik af naar Wolfheze en voor de presentatie van morgen, die beoordeeld wordt door onder andere Frank de Grave en Paul de Krom. 
Nu eisen mijn zenuwen hun rol op en vraag ik mij af waarom ik niet gewoon een vak geleerd heb. Wordt vervolgd.

Voor morgen heb ik de volgende presentatie voorbereid op de vraag: welk beleid kun je formuleren zodat de VVD weer geassocieerd wordt met het milieu.

De mens is op aarde om van de natuur te genieten

Het is een gemiste kans voor de VVD om natuur en milieu alleen maar te benaderen als probleemgebied vol pijnpunten. Overlastgevend zwerfafval, schaarste aan fossiele brandstoffen en rem op de wens van een mens om te gaan en staan waar hij dat wil en wanneer hij dat wil.

De wereld ging bijna ten onder. Een angstaanjagend gat in de ozonlaag. Vissen vol met kwik en tomaten met lood uit eigen achtertuin. Gelukkig wil de mens niets liever dan overleven en dat stimuleert de creativiteit. Het water is schoner geworden, we kunnen weer zwemmen in de Maas. Roetfilters droegen bij aan een schonere lucht. Nieuwe technieken om de bodem te reinigen zorgden voor een schonere grond onder onze voeten. De oplossing voor het opbergen van kernafval nadert de acceptatiegrens en straks kunnen we weer genieten van onze bewegingsvrijheid in plaats van te moeten beknibbelen op elke kilometer.

De tijd om te gaan genieten van wat er groeit en bloeit is aangebroken. Het moment is rijp om de wereld te laten zien dat er ook warmte en liefde voor natuur en milieu huist in een liberaal hart.

� De VVD moet de natuur in Nederland versterken.
� De VVD vindt dat kinderen moeten weten dat melk van een koe komt. 
� De VVD moet zoeken naar combinaties van gebruik van onze schaarse ruimte

1. De VVD moet de natuur in Nederland versterken. Een aantrekkelijk landschap, biodiversiteit en, mooie natuurgebieden dragen bij aan de kwaliteit van ons leven. Waar het de heel bijzondere natuur betreft moeten we een beroep doen op professionele natuurorganisaties. Zij moeten zorgen dat ons laagveen en ons hoogveen en onze heide en vennen goed onderhouden worden. De boeren kunnen hun steentje bijdragen door hun kennis van de natuur in te zetten voor goed beheer van natuur, landschap en platteland. Het Nederlands Bureau voor Toerisme promoot het ontdekken van het platteland. Door het agrarisch natuurbeheer is de variatie terug gekeerd in het boerenlandschap. De spectaculaire toename van he aantal kerkuilen illustreert de verbetering van het boerenlandschap.

2. De VVD vindt dat kinderen moeten weten dat melk van een koe komt. Goed natuuronderwijs zorgt dat kinderen in aanraking komen met de natuur en alles wat daarin leeft. In de educatieve tuin aan de Lieven de Keyweg in Rotterdam-Alexanderpolder kiezen de kinderen voor een thematuin; bijvoorbeeld de frietjestuin. De start is het poten van de aardappels en de afronding bestaat uit zelfgebakken frietjes met zelfgemaakte ketchup.

3. Omdat in Nederland de vierkante meters ruimte schaars zijn moet de VVD kijken naar combinaties van het gebruik van die meters. Ook op de Veluwe, niet zo ver hier vandaan is de bovenloop van de Hierdensche beek ontwikkeld tot een combinatie van moerassig grasland en broekbos en berging van water. De wateroverlast is opgelost en het natuurgebied kreeg een hogere kwaliteit. 
Soms zit een liberaal graag in een mercedes, 
met een dikke sigaar in zijn mond 
en een parelketting om zijn hals, 
op een met olie doordrenkte lap asfalt 
met een snelheid van 145 kilometer per uur.

Maar boven alles wil een liberaal genieten van het leven 
En de natuur draagt bij aan de kwaliteit van het leven
Voor die kwaliteit moeten wij iets over hebben, daar moeten we in willen investeren.
Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen.
Een hogere kwaliteit van leven
Betekent een grotere aantrekkelijkheid voor ondernemers om zich hier te vestigen
En een grotere verleiding voor toeristen om op bezoek te komen.


Mens, nu je toch op aarde bent; geniet ervan!

Iftar in het Oude Westen

Iftar in het Oude Westen 20-10-2006 15:45

De Ramadan is behoorlijk ingeburgerd. Er is geen Rotterdammer niet door heeft dat we nu in de maand Ramadan zitten. Veel Rotterdammers hebben de afgelopen weken de Iftarmaaltijd met elkaar gedeeld, zoals wij dat ook vanavond doen.

islam_gele_cirkel.jpg

De betekenis die deze maand voor mij heeft is een keur aan kansen om met elkaar in gesprek te gaan. Met elkaar aan tafel gaan om de maaltijd te delen is een van de beste momenten om met elkaar in gesprek te gaan.
Omdat de Ramadan inmiddels thuis hoort in onze samenleving durf ik er ook iets over te zeggen. 
Ramadan lijkt mij naast alle andere betekenissen ook een goede oefening in geduld en verdraagzaamheid. Geduld tot de zon weer onder gaat, verdraagzaamheid van een lichaam dat 11 uur lang vraagt om een broodje merquez en een glas melk, maar dat niet krijgt.

Graag lees ik u twee verzen voor uit de Koran
Hoofdstuk 49 vers 13 vertelt ons:
�O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen�
Hoofdstuk 41 vers 34 vertelt ons:
�Het goede en het kwade zijn niet gelijk. Daarom weerstaat het kwade door hetgeen best is. Dan ziet, degene met wie gij vijandschap hebt, hij zal uw boezemvriend worden�

Verdraagzaamheid is een goed gereedschap om mee door het leven te gaan. Verdraagzaamheid helpt je te leven te midden van mensen die andere keuzen maken dan jij. Verdraagzaamheid gaat niet over wat beter is een broodje kaas en couscous. Stijl of gestraightened haar. Het gaat niet over dingen die je leuk vindt. Verdraagzaamheid heb je pas nodig bij de moeilijke verschillen. Als iemand je genadeloos op het hart trapt kan de rechter soms ingrijpen. Dat kan als het gaat om het oproepen tot geweld of het beschadigen van iemand persoonlijk. Maar er blijft daarnaast nog een heel terrein over waar het misschien wel pijn doet, maar waar de rechter en de wet niets te vertellen hebben. Dan blijft er niets anders over dan naar elkaar te luisteren en te proberen de ander te verstaan. Ik denk dat wederzijdse verdraagzaamheid leidt naar een harmonieuze samenleving waarin alle Oude Westenaren hun plek hebben.

Voor de laatste dagen van de vastenmaand wens ik u nog een Ramadan Mubarak
En voor straks: Bismillah

Rotterdam groeit weer vanaf 2020

Rotterdam groeit weer vanaf 2020 12-10-2006 23:40

Het aantal bewoners van Rotterdam groeide gestaag. Tot 2004 / 2005 is dit echter fors veranderd. Dit alles zorgde voor een daling van de bevolking van 599.000 (2004) via 597.000 (2005) tot 588.000 personen in 2006!. Volgens de prognose van het COS zien we in 2020 weer een groei - 584.159 inwoners.

COS trendprognose van de Rotterdamse bevolking voor de jaren 2010, 2015 en 2020

De kop is er af, het eerste ei is gelegd

De kop is er af, het eerste ei is gelegd. 10-10-2006 08:58

In de Centrumraad van maandagavond 9 oktober 2006 is de concept-Kadernota Welzijn Centrum 2006-2010 besproken - en unaniem aangenomen!
klik hier voor de nota

De discussie was positief en constructief. Met de bijdragen, vragen en kritiek van de leden van de Centrumraad wordt dit deze nota een goede leidraad voor de komende vier jaar. De visie om de WMO wordt uitgebreid en de regierol van de Centrumraad nader omschreven. In de zomer van 2007 komt er een conferentie voor de Centrumraad en de instellingen over de behoefte in het Centrum aan zorg en welzijn. Emancipatie, intergratie en participatie krijgen meer aandacht. In de begroting die op 27 november op de agenda staat worden de beleidskeuzen omgezet in bedragen.

Centrumraad op retraite in Vlaardingen

Centrumraad op retraite in Vlaardingen 29-09-2006 11:37

De Centrumraad concentreerde zich twee dagen op haar eigen toekomst in het Delta Hotel in Vlaardingen.
Maarten Oosterhagen vertelde hoe het centrum zich heeft ontwikkelt van 1328 met een bestuur van schout en schepenen tot de Centrumraad van vandaag. Ronald de Vos deed de details uit de doeken over de financien vande Centrumraad. Michael Stekelenburg wijdde ons in in de geheimen van het collegeprogramma en de toekomst van de Centrumraad die in december op de agenda van het college. De Veiligheidsindex werd voorzien van uitleg en achtergrond door de Directie Veiligheid.

Lees meer over de veiligheidsindex

VRD Michael Stekelenburg.jpg Ronald.jpg Raymond en Christof.jpg Max en Jan.jpg John.jpg Hachim.jpg

Pompoenen enzo

Pompoenen enzo 21-09-2006 21:34

Op bezoek in de Educatieve Tuin aan de Lieven de Keystraat

pompoenen 02.jpg

courgette 02.jpg

tuin 02.jpg

De toekomst van Odeon

De toekomst van Odeon 14-09-2006 21:00

Het uitgangspunt voor de gedachtenvorming rond Odeon is: 
De vraag en behoefte aan accommodatie.
En niet een ander Odeon
Dat betekent dat de Centrumraad kijkt naar de behoefte aan accommodatie in het Centrum in het algemeen en in het Oude Westen in het bijzonder. De Centrumraad kijkt welke accommodatie er is, waar eventuele combinaties van activiteiten mogelijk zijn en welke activiteiten dakloos zijn. Dan volgt een afweging van wat de Centrumraad onderdak wil en bieden.
De Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting is aan het werk aan de fysieke structuur rond het station. Dat betekent dat de stenen, de huizen en de straten aan de beurt zijn. Nu het Centraal Station fiks onder handen wordt genomen is er ook aandacht voor de omgeving van het station. De omliggende wijken en het Kruisplein staan volop in de aandacht, dus ook het Oude Westen, dus ook Odeon
Wat betreft tijd moet je rekenen op een jaar of drie voor er werkelijk mannen in overalls rondlopen met een kruiwagen. Het traject duurt lang. Onderzoeksrapporten, voorstudies en wijkvisies passeerden de revue en er werden reken-oefeningen gedaan. Wetend dat deze trajecten taai zijn kan ik toch zeggen dat het Dagelijks Bestuur van de Centrumraad niet houdt van stil zitten en afwachten. Wij blijven met bewoners in gesprek om iedereen zo goed mogelijk te informeren over vorderingen en veranderingen.

Start Groepsaanpak

Start Groepsaanpak 14-09-2006 09:36

Op donderdag 14 september hebben de Politie (district Rotterdam Centrum), stadsmarinier Oude Westen, de welzijns- en opbouworganisaties SONOR, Stichting Wenk en Stichting Jong en de Centrumraad het convenant �Aanpak problematische jeugdgroepen in het centrum van Rotterdam� ondertekend. Onder de regie van de Centrumraad moet door de gezamenlijke aanpak de overlast van problematische jeugdgroepen eind 2007 meetbaar teruggedrongen zijn.

groepsaanpak 02.jpg

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn prachtige woorden. Het vergt echter een behoorlijke krachtsinspanning voor een mens om van een minuscuul klein zaadje uit te groeien tot een volwassen persoon die weet om te gaan met zijn vrijheid en die verantwoordelijkheid kan dragen voor zijn eigen daden. Wij hebben met elkaar de mogelijkheid om die groei en bloei te bevorderen.

Overlast van jongeren staat in alle enqu�tes over veiligheid bijna op de eerste plaats. Om met succes maatregelen te kunnen nemen is in de eerste plaats inzicht nodig. Inzicht in de aard en de omvang van het probleem. En inzicht in de samenstelling van de groep waar het om gaat. Belangrijke vragen zijn: hebben we hier te maken met hinder, met overlast of met echte criminaliteit. 
Advies en Onderzoeksgroep Beke heeft een methodiek ontwikkeld die hierbij hulp kan bieden. Met behulp van deze methodiek is het mogelijk een inschatting te maken van de groepen jongeren die overlast veroorzaken. De methodiek van Beke besteedt zowel aandacht aan overlast en criminaliteit als aan achterliggende oorzaken.

� Alle deelgemeenten werken aan verbetering van de veiligheid in de wijken. Welzijnsorganisaties, hulpverleners, bewoners, ondernemers, gemeentelijke diensten, de politie, het Openbaar Ministerie, woningbouwcorporaties en deelgemeenten trekken samen op. In bijna alle 62 wijken van Rotterdam is de score voor veiligheid verbeterd. 
� In het Centrum liggen de enig overgebleven onveilige wijk en twee probleemwijken. 
In de Veiligheidsindex 2005 krijgt het Oude Westen de score onveilig, 
Cool/Nieuwe Werk/ Dijkzigt en Stadsdriehoek/C.S.-Kwartier vallen in de categorie probleemwijk. De Centrumraad heeft besloten dat geen enkele wijk in het Centrum in 2009 nog in de categorie onveilige wijk of probleemwijk mag vallen. 
Een van de maatregelen die de Centrumraad inzet om de veiligheid te vergroten is de groepsaanpak. De groepsaanpak wordt vanaf morgen toegepast op overlastgevende groepen jongeren in het Oude Westen en in Cool. 
� Ik wil het niet laten bij repressie alleen, ik wil jongeren het gereedschap geven om een andere keus te maken dan het overlastgevende pad. Dat betekent: aandacht voor werk, ondersteuning bij de opvoeding, luisteren naar jongeren, aandacht voor vrijetijdsbesteding en hoge verwachtingen van jongeren.

� Werk is de motor om mee te kunnen doen in de samenleving. Om werk te krijgen moeten jongeren goed beslagen ten ijs komen: met een diploma op zak. 
o De Centrumraad onderzoekt samen met de scholen en welzijnsinstellingen in het centrum hoe voorkomen kan worden dat jongeren de school verlaten zonder diploma.
o De Centrumraad cre�ert binnen de eigen organisatie drie stageplaatsen.
o De Centrumraad stimuleert ondernemers om stageplaatsen beschikbaar te stellen.
� Opvoedingsondersteuning moet ouders en opvoeders bijstaan in de opvoeding van de jeugd. Niet alleen als het al mis gaat in de opvoeding maar ook preventief. Door tijdig te signaleren dat kinderen in een risicovolle situatie opgroeien, kan erger worden voorkomen
� Luister naar jongeren
o Op 5 september presenteerde de Rotterdamse Jongeren Raad de Agenda van de Jeugd. Zo�n 1000 Rotterdamse jongeren vertelden aan wethouder Leonard Geluk wat zij van Rotterdam vinden. Met enqu�tes, brainstorm en debat kwamen zij tot een Agenda van de Jeugd. Zij vertelden wat er moet gebeuren om Rotterdam d� stad voor jongeren te maken! 
o Is het Centrum jongeren-proof?
� Aandacht voor vrijetijdsbesteding voor jongeren. Uit de Agenda van de Jeugd kwam naar voren dat 45% van de jongeren vindt dat er te weinig in hun buurt te doen is. Tegelijk hiermee kwam naar voren dat 73% van de jongeren zich te willen inzetten voor een idee in hun buurt. Zij vinden dat de buurthuizen beter georganiseerd moeten worden. Dat het centra moeten worden van waaruit jongeren zelf activiteiten kunnen organiseren. De meisjes tussen de 15 en 23 zijn volgens de Agenda van de Jeugd een vergeten groep, er is te weinig voor hen te doen. Ook kwam het idee naar voren om een groot pand in het centrum vrij te maken voor jongeren. In dit pand wordt de ruimte geboden aan jongeren om hun talenten te ontwikkelen. Ik weet niet precies wat jongeren bedoelen als ze zeggen dat er te weinig te doen is. Ze wonen niet op de grote stille heide maar in een grote stad. De roep om zelf iets te kunnen organiseren op een eigen locatie heb ik goed gehoord. Zelf formuleren wat je wilt en vervolgens in overleg met anderen je plannen realiseren is een geweldige manier om verantwoordelijkheid onder de knie te krijgen. De kick die het geeft als de plannen zijn geslaagd draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde.
� Verwacht veel van een jongere. Stel hoge eisen. Luister naar zijn dromen. Luister naar haar dromen. Deel geen etiketten uit met �waardeloos�, �kan weg� en �afgedankt�.

� Conclusie
o Vandaag zetten we een gezamenlijke stap om jongeren die de fout in zijn gegaan aan te pakken en een vruchtbaar pad te bieden
o Stevig ingrijpen waar het mis is gegaan is noodzakelijk, maar als we kunnen voorkomen dat het mis gaat hebben we meer goud in handen.

De Van Brakelstraat

De Van Brakelstraat 02-09-2006 15:00

De Van Brakelstraat is de eerste plek waar �Kunst in de straat� wordt uitgevoerd als ondersteuning van het al bestaande project �Mensen maken de Stad�.

Nadat meer dan 30 bewoners zich enthousiast hebben gemeld om aan de slag te gaan met hun eigen straat was er genoeg basis om aan het werk te gaan.
Op 2 september werden saaie ijzeren plantenbakken omgetoverd tot sieraden voor de straat. 
http://www.kunstindestraat.nl/
van brakelstraat 02.jpg

Er kan weer gespeeld worden in Speelcentrum Weena

Er kan weer gespeeld worden in Speelcentrum Weena 02-09-2006 13:00

In de spiegeling van Nationale Nederlanden zie je een kasteel met torens van bijna tien meter hoog. Dit klimkasteel is een van de nieuwe speeltoestellen in Speelcentrum Weena.

speelcentrum weena.jpg

Vanaf zaterdag 2 september 13:00 uur kunnen de centrumkinderen weer spelen. Rode neuzen en een brassband ondersteunden Marian Dogan en Frits Mos bij de opening.

In juni 2005 heeft het bestuur van het Speelcentrum Weena een aanvraag ingediend voor een bijdrage van � 175.000,- uit het Fonds Centrumkind ten behoeve van herinrichting van de speeltuin. Henk Schaaf, Centrumraadslid van 2002 tot 2006 en een van de bedenkers van het Fonds Centrumkind, vierde het feest mee en maakte mij attent op de waarde van het Fonds.

En vanzelfsprekend deed ook de portefeuillehouder welzijn een duit in het toesprakenzakje:
� Spelen is leuk, maar het is ook nog goed voor kinderen
o Van buiten spelen word je sterk
o Door samen te spelen leer je hoe je samen moet leven met anderen
o Je traint ook je hoofd als je speelt 
o Je fantasie groeit door te spelen, dat betekent dat je ook goed wordt in het oplossen van problemen
� Spelen is ook goed voor ouders
o Ze zitten samen op een bankje bij de schommels en leren elkaar kennen
o Een kind dat speelt is een kind dat niet lastig is
o Het Speelcentrum is een veilige haven die zorgt dat het fijner is in een buurt
� Het Speelcentrum Weena is de enige speeltuin in het centrum van Rotterdam. Het is niet alleen speeltuin maar ook een Speelotheek waar kinderen speelgoed kunnen lenen .
� De Centrumraad heeft net als alle andere deelgemeenten en het stadhuis nog een grote hobbel voor de boeg. Die hobbel heet ID-banen, de Instroom-Doorstroom Banen. De deelgemeenten kijken vol spanning naar het College van Burgemeester en Wethouders. Zij zitten maandag en dinsdag bij elkaar in Domburg om het College-programma voor te bereiden. De deelgemeenten hebben het verdwijnen van de ID-banen als een van de zwaarste problemen meegegeven aan de wethouders. Helaas zit ik dus nog even in de wacht. Ik hoop dat we straks Domburg kunnen omdopen tot Slimburg en een goede oplossing te horen krijgen. Het verdwijnen van ID-banen is niet alleen een probleem van de mensen die een ID-baan hebben maar ook van instellingen en organisaties die kunnen draaien dankzij hun ID-er. 
� Zonder vrijwilligers zou de speeltuin niet kunnen bestaan. Mensen die voor hun plezier en voor de Centrumkinderen hun handen uit de mouwen steken. 
Binnenkort verrijst aan het Weena, vlakbij het Groothandelsgebouw, een kasteel met torens van bijna tien meter.

De mandschommel is direct een van mijn favorieten, maar ik ben niet de enige. En in een speeltuin gaan kinderen nou een keer voor, dus ik moet later een keer terug komen. Ook geweldig is de waterhoek, waar je water omhoog kunt pompen zoals de oude Grieken dat al deden.

Paardensprong

Paardensprong 25-06-2006 16:11

Voor het eerst te gast bij het Concours Hippique International Officiel.

chio 01.jpg
chio 02.jpg
chio 03.jpg
chio 04.jpg

Het CHIO, een paardendorp middenin het Kralingse Bos, met stoere mariniers die de logistiek voor hun rekening nemen en natuurlijk een uitgelezen publiek. Edward Gal werd nummer 1 in de kur op muziek. Anky werd 2de en toonde zich van haar onsportieve kant bij de prijsuitreiking door zich afzijdig op te stellen en niet mee te rijden in de ere-ronde.
Op het terrein was een scherpe scheiding voelbaar tussen paardenliefhebbers en netwerkers. Ik genoot van de paardenmeisjes en de mode-meisjes, van hippische gasten en de gasten die zelf graag gezien worden. En natuurlijk hoorden daar kreeft, garnaaltjes en rose bij.

Oefuk

Oefuk 23-06-2006 15:52

Oefuk geeft letterlijk vorm aan de horizon van leerlingen uit groep 7 en 8.

 

oefuk.jpg
De diamantjes van het Oude Westen; 
van advocaat tot ondernemer, 
van politiagent tot consultant

Op donderdag 22 juni 2006 werd een jaar oefenen met Oefuk geevalueerd in Lantaren Venster. Oefuk begeleidt leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders met de overstap naar het voortgezet onderwijs. Stichting WENK en de Marokkaanse Culturele Vereniging Oude Westen hebben de handen ineen geslagen. Het gezin, de school en de sociale omgeving worden met elkaar in contact gebracht om vervolgens samen met de leerling tot de beste keus te komen voor het voortgezet onderwijs. Oefuk wil na een geslaagde proefperiode de ontwikkelde methodiek graag uitbreiden naar andere scholen en andere nationaliteiten. Ook de uitbreiding naar begeleiding in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs wordt overwogen. Op het verlanglijstje staan nog steeds geslaagde wijkgenoten die als buddy met een leerling willen optrekken om de moed en het zelfvertrouwen hoog te houden.

Coolday

Coolday 21-06-2006 23:36

Op 't Landje in Cool werd gevoetbald, gedart, gerapt en gebreakdanced.
Een mooie ontmoeting tussen jong en oud.
Stichting Wenk, Stichting Jong, Bewonersorganisatie Cool, Inholland en Sport en Recreatie sloegen de handen in ��n en organiseerden de Coolday.

 

 

 

Coolday 01.jpg
Coolday 02.jpg
Coolday 03.jpg

De mensen van het Mosblok

De mensen van het Mosblok 18-06-2006 20:58

Mensen Maken de Stad; en nemen het lot van hun straat zelf in en onder handen.

De mensen maken het Mosblok. Zij verdienden met de Groene Duimen van Lucas Bolsius 2 ton. Genoeg om de zandvlakte te vervangen door een voetbalveldje van kunstgras. Genoeg om de scheve schuttingen te vervangen door poortjes die zowel kindproof als kindvriendelijk zijn. Genoeg om mooie speeltoestellen neer te zetten. De rest moeten de bewoners zelf doen. Van het maken van gezamenlijke spelregels over geluid en lawaai tot tot het handhaven van stevige afspraken over vuilniszakken.

mosblok 01.jpgmosblok 05.jpg mosblok 03.jpg mosblok 06.jpg mosblok 02.jpg mosblok 04.jpg

Kunst met een kleine K

Kunst met een kleine K 17-06-2006 20:08

Het Gemeentebestuur beet z'n tanden stuk op Santa Claus van McCarthy. De Centrumraad koestert de kunst op haar grondgebied en doet een bescheiden
duit in het kunstzakje.

Tijdens de Bezielde Zaterdag op 17 juni voelde Taco Noorman mij aan de tand.

17 juni 01.jpg 17 juni 02.jpg
Wim Noordergraaf, oude bekende uit Theater Kikker, 
maakt grote en kleine mensen gek 
met zijn Rode Poppenkast.

De nieuwbouw van De Hofdame wordt gedeeltelijk aan het oog onttrokken door een schutting met graffity. Hier wordt kunst ingezet ter verfraaiing van de omgeving. Bij mij in de straat is een bord opgehangen met wonderlijke namen, Neutebeum, Kiekertak en Klotterbooke. Zij waren leerlingen van meester Bint uit de roman Bint van Bordewijk. De Saftlevenstraat speelt een rol in Bint en Manuel Kneepkens wilde dit hoogtepunt kracht bij zetten. Om kinderen en hun ouders enthousiast te laten oefenen met taal zijn de avonturen van Tessa en Ayoub in Hartje Stad opgeschreven in een voorleesboek en op muziek gezet. Kunst als middel om Nederlands te leren.

Kunst kan een prikkel zijn om vastgeroeste begrippen te heroverwegen. Grote kunstwerken op het grondgebied van het Centrum stemmen soms tot nadenken, en soms staan ze er lang genoeg om eigen te worden. De zorg rond de definitieve plek van Zadkine is groot, wie aan Zadkine komt komt aan de Centrumbewoner. Het Maasbeeld van Auke de Vries wordt omgedoopt tot 'De Waslijn'. En geen dichtregel staat zo in ieders hoofd geprint als "Alles van waarde is weerloos' van Lucebert.

Tessa en Ayoub

Tessa en Ayoub 14-06-2006 12:01

Alle kinderen van twee tot zes jaar uit het Centrum hebben kennis gemaakt met Tessa en Ayoub, de Jip en Janneke van Rotterdam-Centrum 2006.
De avonturen van Tessa en Ayoub staan in een boekje en de avonturen zijn ook bezongen en op een cd bijgevoegd. De kinderen kennen alle liedjes en de band werd dan ook luidkeels bijgestaan met woord en gebaar. Wim had zeker zes keer de gelegenheid om mij ambtelijk met een zakdoekje te ondersteunen.
Ieder kind kreeg een boek mee voor thuis, om voorgelezen te worden, om samen te zingen met de ouders en om straks zelf uit de lezen. De vader van Bram die op 't Landje zit kwam vanmorgen op de koffie, en wij hebben samen met overgave nog even het lied van Tessa en Ayoub gezongen.

Tessa en Ayoub 01.jpg Tessa en Ayoub 02.jpg Tessa en Ayoub 06.jpg Tessa en Ayoub 07.jpg Tessa en Ayoub 05.jpg

Mensen Maken de Stad

Mensen Maken de Stad 08-06-2006 23:29

De bewoners van de Gouvernestraat en de Sint Mariastraat maken afspraken met elkaar, en dat wordt gevierd!

MMS 02.jpg MMS 09.jpg MMS 04.jpg MMS 13.jpg

Zij spraken het volgende met elkaar af:
- we zorgen dat het hek dicht blijft
- we houden de galerij schoon
- na 22:00 uur is het rustig op het binnenterrein
- we organisereen 1x per jaar een feest
- we spelen op het binnenterrein of in het wijkpark, niet op de galerij.

De straataanpak Mensen Maken de Stad richt zich op het bevorderen van sociale samenhang en actief burgerschap. Bewoners bepalen zelf of en wat zij met elkaar aan activiteiten in hun straat ondernemen en welke verantwoordelijkheid zij daarvoor willen dragen. De straat moet daarbij kunnen rekenen op ondersteuning van gemeente, welzijnsinstellingen, corporaties en andere instellingen.

Buurtbemiddelaars gecertificeerd

Buurtbemiddelaars gecertificeerd 08-06-2006 23:19

�Stel je voor... dat vrijwilligers van Buurtbemiddeling in een groot aantal gevallen beter dan professionele medewerkers van de politie of de oningcorporatie in staat zijn conflicten tussen buren duurzaam op te lossen. Omdat zij als gelijkwaardigen, als buren met de betrokkenen spreken. Omdat door zo�n burenbemiddeling twee winnaars uit het conflict komen. In plaats van een winnaar en een verliezer als de professionals moeten ingrijpen. Dat zou toch fantastisch zijn!"
(Coos Rijsdijk, oud-voorzitter deelgemeente IJsselmonde in Een Goede BuurT")

Vandaag werden de certificaten uitgereikt aan de nieuwe Buurtbemiddelaars.

buurtbemiddeling 02.jpg buurtbemiddeling 04.jpg

De wandelende T.A.K. presenteert

De wandelende T.A.K. presenteert 22-05-2006 22:31

Schoon, heel en veilig, yoyoyo! 
Leerlingen van Rotterdamse basisscholen zijn 12 weken bezig geweest met het thema `schoon, heel en veilig`. 

Vandaag was de presentatie van de Willibrordschool in het Bibliotheektheater.
wandelende tak 01.jpg
wandelende tak menno smit 01.jpg 
initiatiefnemer van De Wandelende T.A.K. Menno Smit

"De stichting "Wandelende T.A.K" heeft als doelstelling om theater en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken en doet dit mede door de kosten laag te houden. Hoewel de stichting professioneel werkt wil zij bij de deelnemers vooral plezier en enthousiasme teweeg brengen. Theater en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van de mens.''

Met name in de filmpjes kwamen de ideeen van de kinderen over schoon, heel en veilig goed in beeld. 
- De een vindt graffiti geklieder de ander zegt dat het kunst is
- Beschermt een hek om het schoolplein de spelende kinderen echt
- Het is niet lief om te vernielen en te schelden
- Schoon begint in je eigen school

Moederdag

Moederdag 15-05-2006 09:10

Stichting Wenk organiseerde een kasteeldiner voor alle moeders in het centrum.

moederdag.jpg

Met wat rake korte klappen kan er weer gespeeld worden in het Oude Westen

Met wat rake korte klappen kan er weer gespeeld worden in het Oude Westen 12-05-2006 22:43

Voor Het Oude Westen heeft het College in 2005 extra geld uitgetrokken voor een snelle verbetering van de buitenruimte. Onder de noemer "Korte Klappen" worden bestrating, verlichting, straatmeubilair, bomen en speeltoestellen aangepakt en opgeknapt. Bovendien worden er in de wijk vijftig extra bomen geplaatst.

Aan de Centrumraad de eer om de dag te openen en te sluiten. Joep Janssens werpt zich letterlijk en figuurlijk in de strijd op het voetbalveld, en blijft, ondanks de panna, zich kranig weren tegenover Mario Been.
En tot slot ben ik aan de beurt voor de bekers en de ballen.

blij met bal.jpg pleinen 01.jpg pleinen 02.jpg

De liefde kriebelt in het Oude Westen

De liefde kriebelt in het Oude Westen 07-05-2006 16:11

Fietsend van Speelcentrum Weena naar de Saftlevenstraat stuit ik op een Ethiopische bruilioft.

bruiloft 01.jpgbruiloft 02.jpg bruiloft 03.jpgbruiloft 04.jpg bruiloft 05.jpgbruiloft 06.jpg

Speelcentrum Weena

Speelcentrum Weena 07-05-2006 15:56

De vrijwilligers van Speelcentrum Weena werden in het zonnetje gezet.
Rini had de traditionele bingo omgezet in een speciale Weena Speelcentrum Bingo.

speeltuin Weena.jpg
De nieuwe speeltuin moet voor de bouwvak speelklaar zijn. Het ontwerp laat een avontuurlijke tuin zien die uitdaagt om te gaan spelen. In de vogelnestschommel kunnen vijf kinderen samen schommelen er komt een nieuwe kabelbaan en er komt een 12 meter hoog speelkasteel. Ook gehandicapte kinderen kunnen komen spelen, de hele tuin is met een rolstoel te doorkruisen en er is bijvoorbeeld een zandbaktafel op rolstoelhoogte. De peuters hebben hun eigen plek in de tuin..
De opvatting van Wilma dat spelende kinderen bij de stad horen en niet verstopt en afgeschermd moeten worden spreekt mij zeer aan.

De vlag kan uit!

De vlag kan uit! 05-04-2006 22:14

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit � 
van een jongen, 
onbewust van eigen blijheid�
Uit �Mei� van Herman Gorter: http://users.pandora.be/gaston.d.haese/gorter.html

En dat in april!

Na onderhandelingen met en zonder lunch
In hotellobby en in souterrain
Aan tafel en aan de telefoon
Met hartkloppingen en schaterlach
Is de coalitie van de Centrumraad in Rotterdam een feit
De bestuurders zullen op maandag 10 april om 19:30 uur in het Stadhuis kamer 7 ge�nstalleerd worden.

PERSBERICHT

Leefbaar Rotterdam, VVD en CDA
vormen coalitie in het Centrum

De coalitie onderhandelingen voor de centrumraad zijn afgerond. Na 3 weken onderhandelen hebben Leefbaar Rotterdam, VVD en CDA een akkoord bereikt. Op maandag 10 april zullen de bestuurders worden voorgesteld aan de raad. Voorgedragen zullen worden John Struijlaard (Leefbaar Rotterdam) als voorzitter en Marjolijn Masselink (VVD) en Joep Janssens (CDA) als bestuurders. In het dagelijks leven zijn de bestuurders respectievelijk manager in het Rotterdamse bedrijfsleven, ondernemer in het centrum van de stad en jurist. Het nieuwe Dagelijks Bestuur vormt politiek een mix van vernieuwing en ervaring met de problematiek in het centrum. Belangrijke overeenkomsten die de coalitie hebben doen slagen waren haar gezamenlijke visie op welzijnsbeleid, zichtbaarheid van de Centrumraad voor de bewoners en daadkrachtige bestuurscultuur.

Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met Gerard Landman 010-4367092, woordvoerder voor de coalitie.

Holi Paghua

Holi Paghua 19-03-2006 16:08

Hindoestanen over de hele wereld vieren nu Holika Dahan en Holi Phagua. Ook in Nederland wordt dit feest uitgebreid gevierd, door bijna 300.000 hindoestanen. Het feest dat vooral staat voor de overwinning van het goede op het kwade is ��n van de belangrijkste hindoehoogtijdagen. 

Ook staat dit feest voor het nieuwjaar en de goede oogst in India. Men bepoedert en besprenkelt elkaar met gekleurd water (abir) en eau de cologne en wenst elkaar Subh Holi.
Vanaf 13:00 uur verzamelden zo'n honderd mensen zich op de Matheneserlaan. Verfpoeder en parfum vulden de lucht. Drie vrachtwagens met muziekgroepen begeleidden de optocht naar La Riviera. Op de eerste vrachtwagen stond Peter van Heemst. Hij werd gepresteneerd als ''onze'' grote winnaar en sprak over de kleur rood. Een man feliciteerde mij met "onze" twee zetels en gaf het advies om op straat zichtbaar te blijven en te gaan praten met alle mogelijke groeperingen in de wijken. Hij adviseerde een coalitie van PvdA en VVD: zorgen voor een grotere koek die eerlijk wordt verdeeld.
holi paghua 07.jpg 
holi paghua 06.jpg holi paghua 11.jpg

Nieuwe spreekwoorden en gezegden

Nieuwe spreekwoorden en gezegden 16-03-2006 22:51

De onderhandelingen vormen een vruchtbare bodem voor het opbloeien van beeldend taalgebruik. Vandaag gehoord en gescoord:
Uit het achterhoofd praten
(=uit de nek lullen)

Volksvertegenwoordiger

Volksvertegenwoordiger 16-03-2006 22:37

Een eed afleggen of een verklaring en belofte.
Met je hand op je hart of met de twee voorste vingers van de rechterhand opgestoken.
Niet thuis in deze gebarentaal legde ik de verklaring en belofte af met het teken van de eed. Desalnietemin, met heel mijn hart, vanaf 16 maart 2006 volksvertegenwoordiger.

installatie 03.jpg installatie 02.jpg installatie.jpg


Troost.
Najib Amhali zegt Aglum als hij de koningin ontmoet. Hoewel hij zijn tekst gerepeteerd heeft en een knicks heeft ingestudeerd, komt er op het moment supreme niets anders uit dan Aglum.

We zullen wel eens zien wie hier de sterkste is!

We zullen wel eens zien wie hier de sterkste is! 13-03-2006 23:44

We zullen wel eens zien wie hier de sterkste is!
Dat�zullen wij eens zien ..

Ik eet in een maand
Drie kilo kaas
Toevallig ben ik erg sterk
Dus ben ik de baas

Lidmaatschap van de fanclub van Herman van Veen zit er echt niet in, maar deze tekst mag blijven.
Hij wint het van: 'Play hard to get!' of 'Houd je kaarten tegen de borst!' of 'Kikkers moet je langzaam koken'. De openlijke liefdesverklaringen en de bedekte signalen dat je best eens mag bellen als je zou willen, wisselen elkaar af.
Vandaag moesten de geloofsbrieven ingeleverd worden. Dat klonk ook al zo romantisch. Ik verheugde me op het voordragen van 'Voor de verre prinses' van Slauerhoff. Maar geloofsbrieven ontkennen dat je openbare betrekkingen bekleedt, verklaren dat je de benoeming tot lid van de Centrumraad aanneemt en bevestigen dat je de kennisgeving van de voorzitter van het centraal stembureau hebt ontvangen dat je benoemd bent tot lid van de Centrumraad.
Vandaag merkte ik dat ik nog niet helemaal ben afgekickt van het campagnevoeren. De zon scheen, 't was weliswaar koud, maar toch perfect flyerweer. En ik mis m'n campagnemaatjes. En toen belde Bert.

Onderhandelingen

Onderhandelingen 12-03-2006 23:37

De onderhandelingen zijn gestart, 
wie gaat met wie en waarom?

Welke rol past ons het best, op welke manier kunnen we ons programma optimaal realiseren, wordt het breed of smal, over rechts of over links, oppositie of coalitie...
De tranen zijn gedroogd, we kijken naar de horizon 
en de cappucino-leveranciers van Rotterdam varen er wel bij.
joost.jpg 
fractiegenoot Joost Rutteman
dieke.jpg 
voorzitter bestuur centrum-noord Dieke van Groningen 
willem.jpg 
collega uit Noord Willem Hamminga
wp.jpg 
veel cappucino in WP

de score

de score 09-03-2006 23:15

Marjolijn 1512
Joost 177
Richard 69
Peggy 60
Melvin 20
Julie 44
Caroline 30
Sashi 26
Martijn 9
Ger 7
Maarten 6
Joost Alexander 20
Alando 11
GeertJaap 9
Bas 26
Kees 31

Totaal 2057

Met de VVD naar de kerk

Met de VVD naar de kerk 09-03-2006 00:53

Bewoners en ondernemers rond het landje van Couwenburg krijgen nieuwe buren: de Pauluskerk gaat in juni sluiten en een deel van de gebruikers krijgt een pasje voor de nieuwe locatie. Dit nieuws werd niet met open armen ontvangen.

De VVD Centrum-Noord besloot een poging te wagen een brug te slaan tussen de nieuwe buren middels een bezoek aan de Pauluskerk.
De bijeenkomst werd afgesloten met twee soorten stamppot van En Route, een cateringbedrijfje waar ex-gebruikers het werk doen.

The day after

The day after 09-03-2006 00:02

Volgens goed gebruik, geinspireerd door KdeG, probeer ik in het midden van de U-bent-nu-hier-stip te blijven staan. 

Gisteren kreeg de VVD flinke klappen; Charlois en Feijenoord gaan vier jaar verder zonder de VVD, Alexanderpolder van zeven naar twee zetels, een zetel in Noord, een zetel in Delfshaven, 4 zetels in Hillegersberg. En twee voor het centrum. De Gemeenteraad doet het met drie zetels van de VVD.

Van Aartsen treedt terug, Wiegel blijft gelukkig in Diever en in Rotterdam gaat de VVD verder zonder George van Gent.

De bus heeft weken dienst gedaan als campagnecontainer. Weg met de flyers van gisteren. De jongens van Nora voeren twaalf volle vuilniszakken af. De opgedroogde en toch kleverige chocolademelk zit nog overal. Het opruimen draagt bij aan een glimpje opgeruimdheid. De regen doet z'n best om de stemming toch vooral somber te houden.

21 mensen gingen in de Schotse kerk in gebed voor een goed verloop van de verkiezingen

Om 16:30 uur naar Cafe Ari met Dieke en Peggy en Bert en Richard. 
Debriefing heet dat.

Gelukkig is het morgen weer morgen.

Twee zetels!

Twee zetels! 08-03-2006 10:38

Dinsdag 7 maart 2006. Na uren wachten komt aan het allereindste eind van de avond de uitslag van de Centrumraad binnen: 

5 zetels voor de PvdA
4 zetels voor Leefbaar Rotterdam
2 zetels voor de VVD
1 zetel voor het CDA
1 zetel voor GroenLinks
stadhuis 01.jpg

De eerste keer

De eerste keer 07-03-2006 13:21

Met kloppend hart op weg naar Stembureau 27.
KdeG aan mijn zij,
kiezer ben je per slot van rekening niet alleen.

stemmen 13.jpgstemmen 11.jpgstemmen 06.jpg
stemmen 04.jpgstemmen 02.jpg

Een rood eitje

Een rood eitje 07-03-2006 08:35

Dinsdag 7 maart 2006. De dag der dagen is daar.
Start met een verkiezingsontbijt in de IJssalon op de Meent.

Tenminste, dat dachten we. 
Ik stapte binnen in een PvdA-bijeenkomst, met aan een aparte tafel Theo Cornelissen van de SP en partijgenoot Bas. Camera's filmden over onze hoofden heen. Tot we besloten om eens te kijken of zo'n oranje VVD-fleecetrui Peter van Heemst goed zou staan.

ontbijt ijssalon 01.jpgontbijt ijssalon 02.jpg
ontbijt ijssalon 04.jpgontbijt ijssalon 03.jpg

Woont u in het Centrum of in Feijenoord?

Woont u in het Centrum of in Feijenoord? 05-03-2006 00:44

De bewoners van de Wilhelminahoren horen noch bij het Centrum noch bij Feijenoord. Voor hen geen verkiezingen voor een deelgemeente.

De D van VVD verplichtte ons dit gebrek aan democratie aan de kaak te stellen en de bewoners de vraag voor te leggen waar zij bij zouden willen horen, bij het Centrum of bij Feijenoord. 
Een kleine steekproef leerde dat de Wilhelminapieristen kiezen voor de stad, voor het centrum!

wilhelminapier04.jpg

Warm van binnen

Warm van binnen 26-02-2006 23:17

De VVD liet zich vandaag van zijn warme kant zien; we deelden in het centrum warme chocomel uit. Een mooi samenwerking van kandidaten voor de Gemeenteraad, uit Hillegersberg, uit Feijenoord en Noord en natuurlijk uit het Centrum.

Er waren mensen die dachten dat VVD-chocomel een vreemd bijsmaakje zou hebben, zij lieten het bekertje warmte aan zich voorbij gaan. Ondanks de kou leuke gesprekken op straat, over de WAO, over Balkenende, over een vader die actief is in de VVD in een Limburgs dorp.
25 februari 02.jpg 25 februari 01.jpg

Groener

Groener 26-02-2006 23:03

De VVD geeft het startschot om de Binnenrotte op te fleuren 
Waar de Hoogstraat de Binnenrotte kruist ligt de oorsprong van Rotterdam. Deze historische plek is gek genoeg geen levendig terrein maar een kale stenen vlakte die alleen voor de markt benut wordt. 

We rolden op de Binnenrotte de groene loper uit en wethouder financi�n Nico Janssen knipte officieel het lintje door. Hiermee is het plan dat de naam Groene Rotte droeg nieuw leven ingeblazen. 
groene rotte 05.jpg

Debat in de Scots Church

Debat in de Scots Church 24-02-2006 10:27

De Centrumraad organiseerde vier verkiezingsdebatten. Bewoners voelden de politici (in wording) aan de tand over hondenuitlaatzones, losliggende stoeptegels, hangjongeren, eenzame ouderen, over groen op straat en over blauw op straat, maar ook over kunst in de wijken.

natascha kuit ed de meijer politiek vvd centrumraad.jpgscots church 02.jpg
scots church 03.jpgscoys church 01.jpg
Plankenkoorts en politieke maagdelijkheid zorgden voor warme en koude rillingen. Het advies om toch vooral mezelf te blijven klonk op de bank nog zo haalbaar. Mijzelf dat was ik immers al. Achter de microfoon was het toch nog even zoeken naar wie ik ook alweer was. De wisseling van politieke vriend aan de koffie naar politieke tegenstander op het strijdtoneel is ook heel verrassend. Uiteindelijk overwinnen het hart voor de stad en voor mijn 30.000 buren het van de hartkloppingen.

Bordewijk in de Saftlevenstraat

Bordewijk in de Saftlevenstraat 23-02-2006 14:52

Ooit liep schrijver Ferdinand Bordewijk de strenge meester Bint door de Saftlevenstraat lopen. Dankzij Manuel Kneepkens van de Stadspartij zullen de namen van Kiekertak en Klotterbooke en van de andere leerlingen van meester Bint niet vergeten worden. Nora's Nest biedt middels een plaquette aan de voorgevel ook onderdak aan deze jongens. 
Natuurlijk las buuv' Joke-Minke voor uit Bint en onze burgemeester onthulde de plaquette samen met onder andere de schoondochter van Bordewijk. Toute literair Rotterdam stroomde toe; Jules Deelder, Rien Vroegindeweij en vele anderen.

ivo opstelten 01.jpg<Joke Minke 01.jpgRien Vroegindeweij 01.jpg
VVD strak of strak.jpgVVD in motion.jpgVVD strak of strak 02.jpg

Campagne

Campagne 19-02-2006 22:14

Zaterdag: flyeren op de markt
Zondag: flyeren bij Feijenoord-Sparta
En dan: eieren met spek in De Promenade

Herman en Julie zijn mij inmiddels zeer dierbaar geworden. Samen met Bert, Joop en Willem vormen we het campagneteam Centrum-Noord. Naast gedrevenheid voor de politiek is ook het plezier onderling een belangrijke motor om campagne te voeren.

herman 01.jpgjulie 01.jpg

En Rotterdam lag er weer prachtig bij in het late zonlicht van zaterdag 18 februari.

maashaven 01.jpg
maashaven03.jpg
maashaven04.jpg

Oproepingskaart model J 7

Oproepingskaart model J 7 15-02-2006 15:40

De oproepingskaart viel op de map, compleet met de kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van de Centrumraad

Dsc07651.jpg

In debat bij de Marokkaanse Vereniging

In debat bij de Marokkaanse Vereniging 14-02-2006 23:37

De VVD is er van overtuigd dat een stad waar bewoners prettig wonen een stad is waar ondernemers zich graag vestigen en waar bezoekers graag te gast zijn.
Die stad is mooi, schoon en verzorgd. Het is er veilig. Er is voldoende ruimte voor ondernemers. Goed onderwijs geeft jongeren de kans volwaardig mee te draaien in de maatschappij.

De VVD gelooft in de kracht van ieder individueel mens; de VVD vindt dat ieder mens zelf verantwoordelijk is voor z�n eigen doen en laten. Een politicus die gelooft dat ieder individu er een is moet iedere burger serieus nemen en recht in de ogen kijken, in voor- en tegenspoed. Wij vragen veel van de burger en daarbij hoort een open en een houding vol verwachting.
Als iemand het in de maatschappij niet op eigen kracht redt, wil de VVD dat er goede zorg klaar staat. De VVD houdt meer van de trampoline waarop iemand kan opveren en hoog kan springen dan van een vangnet waarin iemand verstrikt raakt. Zelfredzaamheid staat altijd voorop.
De VVD wil dat ieder mens vrij is om te doen en te denken wat hij zelf wil zonder daarbij de grenzen van de vrijheid van een ander over te gaan. Als iemand je genadeloos op het hart trapt kan de rechter soms ingrijpen. Dat kan als het gaat om het oproepen tot geweld of het beschadigen van iemand persoonlijk. Dan blijft er nog een heel terrein over waar het misschien wel pijn doet, maar waar de rechter en de wet niets te vertellen hebben. Dan blijft er niets anders over dan naar elkaar te luisteren en te proberen de ander te verstaan. De VVD denkt dat wederzijdse verdraagzaamheid leidt naar een harmonieuze samenleving.
marjolijnschetstafel02.jpg
Politici met elkaar aan tafel, een snelle schets van mijn broer Leendert.

www.illurama.nl

Stad vol debat

13-02-2006 23:19

Van restaurant tot godshuis, van Dunya Lokanta tot Laurenskerk, overal strijken politici neer om elkaar aan de tand te voelen en de oren te wassen. Overal lijfelijk bij aanwezig zijn is niet mogelijk. Rotterdam heeft zoals het een grote stad betaamt meer debat dan een mens aankan.

Lijstrekkersdebat over ondernemen in de Provenierswijk. Georganiseerd door Ondernemersvereniging Provenierswijk in 'Dunya Lokante' met George van Gent, lijsttrekker VVD Rotterdam en Willem Hamminga, lijsttrekker VVD Noord. De ondernemers sneeuwden onder in het profileringsgeweld.
Dunya Lokanta George van Gent.jpg
In de serie Kleurrijke gesprekken organiseerde RoRaVoLeRe een debat in de Laurenskerk. Het thema was de rol, plaats en functie van levensbeschouwing en religie in de stad en de relatie tussen het stadsbestuur en de levensbeschouwelijke organisaties tijdens de komende raadsperiode. De opmerking van Leonard Geluk in de NRC van 6 februari in verband met de Deense cartoons, dat hij ook al 35 jaar gekwetst wordt door spotprenten met Christus als onderwerp en de Rotterdam Code waarmee dit soort beledigingen uitgebannen zouden kunnen worden heeft geleid tot de aankondiging van een debat in de raad begin maart. Overigens; Leonard Geluk is 35 jaar oud.

VVD Power

 22-01-2006 23:33

De menselijke piramide staat voor evenwicht en kracht. Het beeld dat Centrum en Noord willen gebruiken voor hun campagne. 
marjolijnschetspyramide02.jpg
Piramide van politici, een snelle schets van mijn broer Leendert
www.illurama.nl

VVD Power 01.jpgVVD Power 02.jpgVVD Power 03.jpgVVD Power 04.jpg

Op stap met de buurtagent

10-01-2006 23:39

Buurtagent Sjaak zorgt voor een andere kijk op de wijk
Bert Homan, voorzitter Centrumraad, Julie van Mol, nummer zes op de lijst van de VVD in het Centrum en ik volgden buurtagent Sjaak Lucassen een avond op de voet.

Het is koud, dus rustig op straat. Opvallend is de enorme hoeveelheid agenten, te voet, in de surveillancewagens en te paard. Op initiatief van Stadsmarinier Jan de Kloet werd in het kader van het najaarsoffensief onder andere extra mankracht ingezet om de overlast in het Oude Westen extra aan te pakken. 
Het Tiendplein is stil, geen dealer te bekennen Op de West-Kruiskade slechts een dame die is vergeten haar autolichten aan te doen. Ik voel de slappe lach opkomen als ik zie dat het J. is, die ik ken als dansdocente op spitzen. Verder houdt Sjaak op verzoek van de post een man staande, die vervolgens wordt overgenomen door collega�s.

Op het EP, politiegeheimtaal voor Eendrachtsplein, checken we de koffieautomaat en de expresschoc doorstaat de proef. Sjaak vertelt over de andere rollen van een buurtagent die voor de buitenwacht veel minder zichtbaar zijn dan die van boevenvanger en bonnenschrijver. Als bemiddelaar is een buurtagent bijna een maatschappelijk werker. Als co�rdinator moet hij een heel team van mensen aansturen en dat brengt veel vergader- en bureauwerk met zich mee.

We lopen op de Nieuwe Binnenweg en praten over de Oosteuropese hoertjes die hun klandizie vinden in de buurt van de �s-Gravendijkwal en de Nieuwe Binnenweg. Het gekke is dat ze onder mijn raam blijken te lopen, terwijl ik keurig zit te typen zoals nu, of uit het raam kijk. Vorige week zijn er 15 illegale dames opgepakt en terug gestuurd naar Bulgarije en Polen. Twee jongens van een jaar of 18 passeren ons en haken onmiddellijk in op ons gesprek. Ze weten precies te vertellen waar de dames woonden en waar ze zich nu ophouden. Ze vertellen over politie-invallen alsof Sjaak er niet in vol ornaat bij staat.

We nemen afscheid, Bert sprint naar de trein om nog voor de ophaalbrug omhoog gaat Noord-Holland te bereiken, Julie gaat naar huis met de blije gedachte dat de West-Kruiskade ook weer van haar is en niet alleen van boevengespuis, Sjaak heeft door het praten bijna geen stem meer en ik, ik ben trots op mijn buurtagent.

Rotterdams artikel

Dit artikel gaat over Rotterdam